مشخصات پرسنل  امور مالی
 
 
نام
 
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
سمت
 
تابنده 
 
ایرانپور 
کارشناس حسابداری 
  مسئول امور مالی
 
مینا 
 
بهروزی 
فوق دیپلم حسابداری 
 حقوق و دستمزد 
 
مهدیه 
 
قاسمی نژاد 
 
کارشناس حسابداری 
 رسیدگی به اسناد مالی 
 
  سمیه
 
شیخ زاده 
فوق دیپلم حسابداری 
 اعتبارات وبودجه 

  عذرا

کشاورزی
کارشناس حسابداری 

دفتردار تعهدی

 

 
کبری
 
معصومی
کارشناس حسابداری 
 رسیدگی به اسناد مالی 

شرح وظایف واحدامورمالی

1- تقسيم كار بين حسابداران .
2- كنترل دفاتر حسابداري
3-تشخيص و طبقه بندي اعتبارات ، نظارت در ثبت و نگهداري اعتبارات برابر موازين و مقررات مالي و اعتبارات مصوبه ،مقايسه هاي ارسالي و اعتبارات حواله شده از مركز و تامين اعتبار هزينه هاي جاري شهرستان .
4- امضاء چك ها و انطباق ته چك با موجودي دفاتر بانكي و اسناد مثبته و برگه هاي محاسباتي .
5- بررسي صورتحساب اموال شهرستان و مطابقت آنها با آئين نامه هاي اموال .
6- اهتمام لازم در واريز حسابهاي قطعي و تنظيم صحيح حساب به موقع و ارسال يك نسخه از صورت حساب ماهيانه به امور مالي استان .
7- كنترل و امضاء ليست و اسناد هزينه ، محاسبه پرداختها و صدور و نگهداري برگه هاي محاسباتي با رعايت مقررات مالي .
8- نظارت بر كار حسابداران .
9- تهيه و تنظيم صورت ديون و تعهدات مربوط به مطالبات كاركنان .
10-   نظارت بر عملكرد واحد در آمد .
11- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق