صفحه اصلي > حوزه ریاست > ریاست 

نام و نام خانوادگی:      دکتر عباس ابراهیمی

سمت:                     مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک

مدرک تحصیلی:

سابقه کار:                19 سال

آدرس ایمیل:             Drebrahimi5201@gmail.com

سوابق اجرایی: